Diplomatarium Danicum, 5. række

Diplomatarium Danicums 5. række dækkende årene 1413 - 1450 adskiller sig fra de øvrige 4 rækker ved at blive til løbende, dvs. uden kronologisk fuldstændighed. Fremlæggelse af det komplette materiale tilstræbes ganske vist på langt sigt, men indtil da vil diplomerne blive publiceret ud fra temaer, som redaktionen finder har særligt forskningsmæssigt potentiale. Diplomerne vil dog stadigvæk oplistes kronologisk, således at funktionaliteten ikke adskiller sig fra den hidtidige onlinepublikation.

De nuværende temaer for redaktionen er:

  1. periodens økonomiske og retlige historie, især mhp. tingsvidneinstituttet;
  2. dansk diplomsprog;
  3. principperne for elektronisk udgivelse af diplomerne;
  4. konflikten om Sønderjylland.

Vær endvidere opmærksom på, at oversættelserne følger umiddelbart efter diplomerne.